• Biurowiec grupy Zhongtong

Zhongtong New Energy Vehicle Co., Ltd, jako spółka zależna Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd, przejęła całą działalność pojazdów specjalnych od 2006 roku. Obecnie koncentruje się głównie na produkcji betonomieszarek, pojazdów i urządzeń sanitarnych. Grupa Zhongtong jest zatwierdzona przez organ krajowy i utworzona w 1958 r., Jest jednym przedsiębiorstwem państwowym. Po ponad sześćdziesięciu latach rozwoju firma ma aktywa ogółem w wysokości 530 000 000 USD, aktywa netto w wysokości 160 000 000 USD i ponad 8 000 pracowników, w tym 860 specjalistów i personelu technicznego. W ostatnich latach, poprzez ciągłą optymalizację alokacji zasobów i zmianę trybu wzrostu, Zhongtong Group stopniowo tworzy trzy „platformy specjalne, autobusy, stalowe konstrukcje”.

Czytaj więcej